Browsing Category

Tư vấn khách hàng

Các kinh nghiệm sử dụng, tư vấn khách hàng khi dùng SIM Viettel, dịch vụ 3G Viettel, 4G Viettel Internet

SIM 4G Viettel là gì ?

Mạng 4G đang được triển khai phổ biến rộng rãi tại nhiều tỉnh, thành phố tại Việt Nam nhằm thay thế mạng 3G đang lạc hậu. Tuy nhiên, khách hàng cần có SIM