Browsing Category

Bài viết mới

Các tin tức, dịch vụ, sản phẩm mới, … của Viettel

SIM 4G Viettel là gì ?

Mạng 4G đang được triển khai phổ biến rộng rãi tại nhiều tỉnh, thành phố tại Việt Nam nhằm thay thế mạng 3G đang lạc hậu. Tuy nhiên, khách hàng cần có SIM

Nghe gọi 4G Viettel 6F90 trả trước

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ nghe gọi 4G Viettel 6F90 Tên dịch vụ : Dịch vụ nghe gọi kèm 4G Viettel 6F90 với cước phí trả trước Tiêu chuẩn chất lượng : Chuẩn